top of page

Går du med en vaskeoperatør i maven, eller har du den grund, som vi lige står og mangler, så hører vi gerne fra dig. Vi er altid på jagt efter mulighed for at udbrede det gode vaskebudskab.

For grundejere tilbyder vi attraktiv, pålidelig og langsigtet lejeindtægt med 20-årige lejeaftaler. Alle omkostninger til etablering, tilslutning, drift og efterfølgende retablering afholdes af os. Ønsker du selv at tage del i overskuddet, kan vi tilbyde franchiseaftale, hvor du står for investeringen, og vi tager os af vedligehold og drift.

Vaskeanlægget passer ind på såvel selvstændig grund, parkeringsarealer, Big box-shopping eller storcenter-områder og giver god synergi med øvrige forretninger, herunder butikker, fastfood og benzin. Anlægget udføres i høj kvalitet, med eller uden overdækning og fra to til otte vaskebåse. Afhængigt af anlægsstørrelse skal der afsættes fra 75 til 300 kvm typisk svarende til 6-20 parkeringspladser.

Ønsker du et vaskeanlæg til eget brug, har vi naturligvis også mulighed for at hjælpe.

bottom of page